Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định về điều kiện, mức hưởng thế nào?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, phía người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng được quy định theo văn bản pháp luật. Vậy trợ cấp thất nghiệp là gì? Tìm hiểu cùng TopCV để hiểu rõ hơn về thủ tục, điều kiện để nhận trợ cấp nhé!

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp là gì chắc hẳn là vấn đề nhiều lao động băn khoăn. Trợ cấp thất nghiệp được hiểu là khoản tiền được chi trả cho phía lao động có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước đó.

Số tiền trợ cấp này sẽ được chi trả đầy đủ theo đúng quy định khi bên sử dụng lao động và người lao động đã chấm dứt hợp đồng. Thời gian nhận bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian người lao động chưa có việc làm hay chờ tìm việc mới.

Tại Khoản 4, Điều 3 Luật Việc làm 2013 có ghi rõ trợ cấp thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập cho lao động trong trường hợp mất việc làm. Đồng thời, hỗ trợ các ứng viên học nghề, tìm việc làm mới trên cơ sở trích ra từ tiền lương mà các lao động đã đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trước đó.

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn tại Điều 49, Mục 3 Luật Việc làm 2013 thì lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

Lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau:
Lao động tự ý chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc trái với quy định Pháp luật.
Lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động mỗi tháng.
Lao động đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Hoặc trường hợp đồng làm việc không xác định thời hạn cụ thể/xác định thời hạn.
Lao động đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động mùa vụ hay theo một công việc nhất định với thời hạn từ đủ 03 tháng tới dưới 12 tháng.
Người lao động đã thực hiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm do Cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong 3 tháng. Thời gian nộp tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc.
Lao động hiện tại chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ thời điểm nộp hồ sơ hưởng BHTN.
Trợ cấp thất nghiệp là gì? Điều kiện hưởng thế nào?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp đã có quy định rõ trong Khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/20215/TT-Bộ LĐTBXH, Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 cũng có nêu rất rõ ràng. Các lao động có thể tìm hiểu để nắm bắt được quy định và xác định được cụ thể số tiền trợ cấp bản thân được hưởng là bao nhiêu.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp sẽ được tính bằng 60% bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, mức trợ cấp sẽ không quá 05 lần mức lương cơ sở, hay 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Công thức tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

TCTN = 60% x Mức lương bình quân 6 tháng liền kề lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó.

Trong trường hợp tháng cuối trước khi kết thúc hợp đồng, lao động đóng gián đoạn BHTN thì 06 tháng liền kề tính mức trợ cấp thất nghiệp chính là bình quân lương 06 tháng tham gia BHTN trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được quy định:

Người thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước đã quy định mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.
Người thực hiện chế độ tiền lương do bên sử dụng lao động quy định mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Mức hưởng được quy định ra sao?

>>> Xem thêm: Thất nghiệp là gì? Hướng dẫn chữa bệnh thất nghiệp

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày kết thúc hợp đồng làm việc/lao động, người lao động sẽ phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Thời hạn 20 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định trường hợp lao động có được nhận trợ cấp hay không. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện sẽ trả lời bằng văn bản cho người lao động nắm rõ.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Thủ tục nhận trợ cấp như thế nào?

Quy trình, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Lao động tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
Bước 2: Nhận kết quả có được hưởng trợ cấp hay không sau 20 ngày.
Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp.
Bước 4: Lao động làm báo cáo hàng tháng về tình hình tìm kiếm việc làm mới.

Như vậy, bài viết trên đây TopCV đã tổng hợp và chia sẻ tới các lao động về trợ cấp thất nghiệp là gì cùng các vấn đề có liên quan tới thủ tục để được nhận trợ cấp. Các bạn có thể tham khảo công cụ tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp đơn giản, dễ dàng để tính tiền bảo hiểm sau khi nghỉ việc. Truy cập TopCV để săn việc mới hấp dẫn tại các công ty, doanh nghiệp lớn trên cả nước nhé!

.